Elektro-miz

Polityka ochrony danych osobowych

PPHU ELEKTRO-MIZ ( zwany dalej “Elektro-miz”) przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dokładamy wszelkiej staranności, aby chronić Twoja prywatność oraz zapewnić Ci większa kontrole nad Twoimi danymi oraz wiedze o tym co się z nimi dzieje. Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie oraz jakie masz uprawnienia, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest PPHU ELEKTRO-MIZ z siedzibą w Pleszewie (63-300), przy ul. Lenartowickiej 39, NIP: 617 001 47 25, REGON: 250434800, Adresy poczty elektronicznej i strona internetowa: info@elektro-miz.pl, www.elektro-miz.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@elektro-miz.pl.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • Realizacji umowy o świadczenie usługi zdalnego dostępu (monitorowania oraz zarzadzania) do urządzeń monitorowanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) na portalu steruj.online,
 • Usług serwisowych świadczonych przez naszych partnerów, będących dystrybutorami bądź tez producentami urządzeń monitorowanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • Zarządzania kontem klienta m. odzyskiwanie hasła, zmiana danych, rejestracja nowego urządzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • Analizy i wizualizacji danych telemetrycznych urządzeń monitorowanych, po to by móc ostrzegać i zapobiegać potencjalnym awariom, a także celem udoskonalenia świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Elektro-miz, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać, podzielone są na następujące kategorie:

 • Dane osobowe – podawane w procesie rejestracji użytkownika mające na celu usprawnić proces świadczenia usług serwisowych, poprzez szybsza identyfikacje użytkownika oraz jego urządzeń.
 • Dane rejestracyjne urządzenia, takie jak nazwa, typ, model, wersja oraz informacje na temat konfiguracji sprzętowej danego urządzenia celem dostosowania sposobu prezentacji danych I na potrzeby serwisowe
 • Dane telemetryczne zbierane i przetwarzane przez każde zarejestrowane urządzenie, takie jak odczyty, nastawy oraz konfiguracja ustawień danego urządzenia. Dane te zbierane są celem ich prezentacji w portalu i umożliwienia Tobie przeglądania danych historycznych przy użyciu wykresów oraz celem udostępnienia ich producentowi/dystrybutorowi urządzeń monitorowanych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług serwisowych.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

 • Dane osobowe, dane rejestracyjne urządzenia monitorującego oraz dane zbierane i przetwarzane przez urządzenie monitorujące będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym partnerom Elektro-miz będących dystrybutorami bądź producentami urządzeń monitorowanych na podstawie zawartych z nimi umów. Dystrybutor bądź producent urządzenia może być zidentyfikowany zarówno na portalu steruj.online w ustawieniach urządzenia (ewentualnie na etykiecie zakupionego urządzenia), jak też poprzez przedstawiciela od którego urządzenie zostało nabyte. 
 • Na Twoje życzenie portal daje możliwość udostępnienia urządzenia innemu użytkownikowi (także instalatorowi). W każdej chwili możesz wycofać udostępnienie danych innemu użytkownikowi, bezpośrednio na portalu bądź poprzez kontakt z działem technicznym lub administratorem danych osobowych. Udostępnianie urządzenia można ograniczyć wybierając poziom udostępnienia danych.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, przykładowo:

 • Dane osobowe do czasu usunięcia konta użytkownika, bądź zadania ich usunięcia, bądź przez okres do 2 lat od czasu ostatniego logowania.
 • Dane rejestracyjne urządzeń do czasu ich usunięcia z systemu, bądź do momentu zadania ich usunięcia
 • Dane zbierane i przetwarzane przez urządzenie do 7 lat, bądź do momentu zadania ich usunięcia

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Wyrażona zgoda w procesie rejestracji, a także podczas rejestracji kolejnych urządzeń.
 • Umowa zawarta z producentami oraz dystrybutorami urządzeń monitorowanych, którzy prowadza czynności serwisowe zakupionych przez Ciebie urządzeń. Twoje dane osobowe są udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • Prawo zadania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), 
 • Prawo do przenoszenia danych(art. 20 Rozporządzenia), 
 • Prawo do usunięcia danych(art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania(art. 18 Rozporządzenia).
 • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych(art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacja umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • Prawo do cofnięcia zgody(art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następca) w przypadku uznania, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
 • Prawo do wycofania zgody udostępnienia mojego urządzenia innemu użytkownikowi.

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w procesie rejestracji oraz w ramach świadczenia usług (tj. dane, które podałeś w trakcie rejestracji urządzenia oraz dane, które zostały zebrane podczas użytkowania urządzenia i portalu)

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 28-05-2024